W pracach specjalistów od marketingu może znaleźć informacje, że koncepcja marketingu sensorycznego jest narzędziem strategii wykorzystywanym szczególnie w handlu detalicznym. Traktując pewne elementy obsługi pacjenta w kategorii transakcji kupna sprzedaży warto bliżej przyjrzeć się temu rodzajowi marketingu i zastanowić się jak wykorzystać jego główne założenia. Zarządzanie marketingowe w aptece, które jest działaniem ukierunkowanym na...

Emocje a decyzje zakupowe pacjentów                 Kiedy decyzje zakupowe pacjentów są racjonalne, a kiedy staja się emocjonalne?                 Skuteczne kampanie marketingowe zawierają przede wszystkim słowa i obrazy, które mają zadanie precyzyjnie przemawiać do wiedzy i rozumu konsumenta. Ale coraz częściej autorzy reklam starają się odwoływać do uczuć i wyobraźni, co za tym idzie do emocji potencjalnych klientów. W czasie pracy w aptece ...

Konkurowanie poprzez działania marketingowe   Warunki, które panują we współczesnym rynku aptek, wymuszają na osobach prowadzących apteki stosowanie nowych sposobów ich prowadzenia. Nasilająca się konkurencja sprawia, że dbałość o pacjenta i znajomość jego preferencji staje się kluczowa w osiągnięciu sukcesu na rynku. Potencjalny pacjent dokonuje wyboru apteki, w przekonaniu, iż wybrana placówka najlepiej zaspokoi jego potrzeby. Konieczne...

PROMOCJE PRZYKASOWE – PRODUKTY IMPULSOWE W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa stosują różnego rodzaju środki i metody zachęcenia konsumentów do zakupu oferowanych dóbr i usług. Tego typu zachowania wymusza sytuacja rynkowa i silna konkurencja w większości obszarów działalności gospodarczych. Jeśli chodzi o zwiększanie obrotu i zysków, przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele technik, które kreują wizerunek firmy oraz pomagają uzyskać większ...

1 komentarz Marcin Jelonek Czytaj dalej

Czy w aptece jest miejsce na Public Relations Public relations jest specyficzną formą działań promocyjnych ale na pewno nie zabronioną dla apteki. Słowo jest bardzo modne i popularne w mediach, a pochodzi z języka angielskiego i dosłownie oznacza związki przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Jeśli zastanawiamy się po co PR to odpowiedź jest stosunkowo prosta – potrzebny jest nam dla budowania wizerunku firmy, tworzenia image czyli obrazu firmy w...

1 komentarz Marcin Jelonek Czytaj dalej

Zarządzanie personelem w aptece cz. 1 Efektywne zarządzanie personelem należy zacząć od zbudowania efektywnego zespołu pracowników. Osoba, która w aptece odpowiada za organizację pracy, powinna szczególnie zwracać uwagę na sposób bycia wszystkich pracowników, ponieważ od atmosfery panującej w aptece w dużej mierze zależy efektywność pracy i zadowolenie pacjentów. W pracy każdego farmaceuty liczą się zaufanie, wiarygodność i koncentracja uwagi ...

1 komentarz Marcin Jelonek Czytaj dalej

Wyniki testu przeprowadzonego w 2006 roku przez dwóch naukowców: M. Bertini i L. Wathieu pokazują, że przy 10-procentowej podwyżce cen praktycznie skłonność do zakupu się zmieniała się znacząco. W aptece możemy śmiało podnieść ceny o kilka procent bez wpływu na wartość sprzedazy między innymi na preparatach mało istotnych lub okazjonalnych. Szczególnym przykładem mogą stać się preparaty, po które pacjenci sięgają pod wpływem impulsu. Strefa pr...

Analizując działania marketingowe apteki, aby były one skuteczne, muszą być przemyślane, harmonijne, ale także uwzględniać wszystkie aspekty jej działalności. Korzystając z teorii marketingu i zarzadzania warto zwrócić uwagę na klasyfikację niektórych działań marketingowych według McCarthy’ego. Sklasyfikował on różne aspekty i działania marketingowe w tzw. MIX czterech głównych kategorii narzędzi marketingowych. W ten sposób powstała tak zwana...

Marketing sensoryczny w aptece
Marketing MIX / Kwiecień 22, 2017

  W pracach specjalistów od marketingu może znaleźć informacje, że koncepcja marketingu sensorycznego jest narzędziem strategii wykorzystywanym szczególnie w handlu detalicznym. Traktując pewne elementy obsługi pacjenta w kategorii transakcji kupna sprzedaży warto bliżej przyjrzeć się temu rodzajowi marketingu i zastanowić się jak wykorzystać jego główne założenia. Zarządzanie marketingowe w aptece, które jest działaniem ukierun...

Tajemniczy pacjent w aptece
Obsluga pacjenta , Zarządzanie apteką / Kwiecień 22, 2017

Analiza rynku – Mystery Shopping – tajemniczy klient   Wzrost znaczenia pacjenta w strategiach marketingowych współczesnych aptek znajduje wyraz w ciągle urozmaicanych i coraz bardziej wyrafinowanych badaniach opinii publicznej dotyczących oferowanych usług i podejścia do potrzeb klienta. Poziom satysfakcji z dokonanych zakupów i udzielonych porad lub usług, a także z całokształtu kontaktów z przedsiębiorstwem lub apteką ocenia...

Pułapki cenowe w aptece
Zarządzanie apteką / Marzec 7, 2017

Pułapki cenowe w aptece Postrzeganie ceny przez pacjenta   Co wpływa na postrzeganie ceny danego produktu w kategoriach drogi czy tani? Niemożliwe jest zapamiętanie wszystkich cen leków w aptece, – ani przez pracowników, ani tym bardziej przez pacjentów. Jednak w większości pacjenci uważają, że są w stanie poprzez porównanie cen ocenić czy dana apteka jest tania czy droga. Wpływ na taką sytuacje mają ceny preparatów tzw. o...

Emocje w aptece
Marketing MIX , Obsluga pacjenta / Marzec 7, 2017

Emocje a decyzje zakupowe pacjentów                 Kiedy decyzje zakupowe pacjentów są racjonalne, a kiedy staja się emocjonalne?                 Skuteczne kampanie marketingowe zawierają przede wszystkim słowa i obrazy, które mają zadanie precyzyjnie przemawiać do wiedzy i rozumu konsumenta. Ale coraz częściej autorzy reklam starają się odwoływać do uczuć i wyobraźni, co za tym idzie do emocji potencjalnych klientów. W czasie pracy...

Konkurowanie na rynku aptek
Marketing MIX , Obsluga pacjenta / Marzec 7, 2017

Konkurowanie poprzez działania marketingowe   Warunki, które panują we współczesnym rynku aptek, wymuszają na osobach prowadzących apteki stosowanie nowych sposobów ich prowadzenia. Nasilająca się konkurencja sprawia, że dbałość o pacjenta i znajomość jego preferencji staje się kluczowa w osiągnięciu sukcesu na rynku. Potencjalny pacjent dokonuje wyboru apteki, w przekonaniu, iż wybrana placówka najlepiej zaspokoi jego potrzeby....

Receptura a marketing
Zakaz Reklamy / Grudzień 20, 2016

  Poniżej przedstawiam artykuł, który ukazał się w Managerze Apteki w maju 2015r. Myślę, że nie stracił on na ważności, a receptura, zarówno pacjentom jak i aptece, może przynieść wiele korzyści. Zapraszam do lektury.   Dla niektórych prawny obowiązek posiadania i spełniania standardów pomieszczeń recepturowych jest jedynie nieuzasadnionym ekonomicznie generowaniem kosztów, dla innych – wykonywanie leków recepturowych jest ...

Personel a satysfakcja pacjenta
Obsluga pacjenta / Listopad 2, 2016

Pracownicy apteki a zadowolenie pacjenta Poziom zadowolenia pacjentów z wizyty w naszej aptece jest w dużej mierze uzależniony od zaangażowania i profesjonalizmu pracowników pierwszego stołu. Ważne jest dążenie do ciągłego i systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Mam tu na myśli dokształcanie merytoryczne związane z najnowszymi osiągnięciami nauk farmaceutycznych ale także zdobywanie umiejętności miękkich związanych z komun...

Reklama apteki na Facebooku
Zakaz Reklamy / Listopad 1, 2016

Reklama apteki w mediach społecznościowych Głośno o zakazie reklamy aptek słyszymy od 1.01.2012 roku kiedy to w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne. Jednak nie należy zapominać, że zakaz reklamy aptek, z tym że dotyczący reklamy aptek w kontekście leków refundowanych lub o identycznej nazwie do leku refundowanego, obowiązywał przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Według jednego z wyroków sądów „za reklamę działa...

Zakaz reklamy – programy lojalnościowe
Zakaz Reklamy , Zarządzanie apteką / Październik 2, 2016

Programy lojalnościowe Wejście w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej, a z nią zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych, w sposób bezpośredni przełożyło się na dyskusję o programach lojalnościowych i tzw. kartach stałego pacjenta. Organizowanie lub udział aptek, jak i punktów aptecznych, w tego typu działalności ma na celu pozyskanie nowych lojalnych klientów oraz zatrzymanie dotychczasowych. Na ustosunkowanie się organów inspekcj...

Zakaz reklamy – wyroki
Zakaz Reklamy , Zarządzanie apteką / Październik 2, 2016

Elementem, wykorzystywanym przez apteki, a zakwestionowanym przez organy nadzorujące jest plakat reklamowy [Decyzja WIF we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015r. WIF-WR-I.8523.70.2014]. Jeden z plakatów, który został uznany za reklamujący aptekę i jej działalność zawierał komunikat: „Apteka (…) w najtańszej aptece”. Zawierał on informację o lokalizacji oraz numer telefonu. Poniżej tych elementów znajdowały się zdjęcia wielu produktów, w...