Autor: Marcin Jelonek

Zarządzanie Kategoriami w aptece

    Category management w aptece   Warunki rozwoju współczesnych aptek są coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. Równocześnie stawiają one coraz wyższe wymagania wobec zarządzania placówkami w kontekście planowania strategicznego. Konkurencyjny rynek oraz zmiany w prawie wymuszają podejmowanie działań, które mają przesądzać o możliwościach osiągania sukcesów i budowania przewagi na rynku. W sytuacji nasilonej konkurencji…

Tajemniczy pacjent w aptece

Analiza rynku – Mystery Shopping – tajemniczy klient   Wzrost znaczenia pacjenta w strategiach marketingowych współczesnych aptek znajduje wyraz w ciągle urozmaicanych i coraz bardziej wyrafinowanych badaniach opinii publicznej dotyczących oferowanych usług i podejścia do potrzeb klienta. Poziom satysfakcji z dokonanych zakupów i udzielonych porad lub usług, a także z całokształtu kontaktów z przedsiębiorstwem lub…

Pułapki cenowe w aptece

Pułapki cenowe w aptece Postrzeganie ceny przez pacjenta   Co wpływa na postrzeganie ceny danego produktu w kategoriach drogi czy tani? Niemożliwe jest zapamiętanie wszystkich cen leków w aptece, – ani przez pracowników, ani tym bardziej przez pacjentów. Jednak w większości pacjenci uważają, że są w stanie poprzez porównanie cen ocenić czy dana apteka jest…

Emocje w aptece

Emocje a decyzje zakupowe pacjentów                 Kiedy decyzje zakupowe pacjentów są racjonalne, a kiedy staja się emocjonalne?                 Skuteczne kampanie marketingowe zawierają przede wszystkim słowa i obrazy, które mają zadanie precyzyjnie przemawiać do wiedzy i rozumu konsumenta. Ale coraz częściej autorzy reklam starają się odwoływać do uczuć i wyobraźni, co za tym idzie do emocji…

Konkurowanie na rynku aptek

Konkurowanie poprzez działania marketingowe   Warunki, które panują we współczesnym rynku aptek, wymuszają na osobach prowadzących apteki stosowanie nowych sposobów ich prowadzenia. Nasilająca się konkurencja sprawia, że dbałość o pacjenta i znajomość jego preferencji staje się kluczowa w osiągnięciu sukcesu na rynku. Potencjalny pacjent dokonuje wyboru apteki, w przekonaniu, iż wybrana placówka najlepiej zaspokoi jego…

Receptura a marketing

  Poniżej przedstawiam artykuł, który ukazał się w Managerze Apteki w maju 2015r. Myślę, że nie stracił on na ważności, a receptura, zarówno pacjentom jak i aptece, może przynieść wiele korzyści. Zapraszam do lektury.   Dla niektórych prawny obowiązek posiadania i spełniania standardów pomieszczeń recepturowych jest jedynie nieuzasadnionym ekonomicznie generowaniem kosztów, dla innych – wykonywanie…

Personel a satysfakcja pacjenta

Pracownicy apteki a zadowolenie pacjenta Poziom zadowolenia pacjentów z wizyty w naszej aptece jest w dużej mierze uzależniony od zaangażowania i profesjonalizmu pracowników pierwszego stołu. Ważne jest dążenie do ciągłego i systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Mam tu na myśli dokształcanie merytoryczne związane z najnowszymi osiągnięciami nauk farmaceutycznych ale także zdobywanie umiejętności miękkich związanych z komunikacją…

Reklama apteki na Facebooku

Reklama apteki w mediach społecznościowych Głośno o zakazie reklamy aptek słyszymy od 1.01.2012 roku kiedy to w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne. Jednak nie należy zapominać, że zakaz reklamy aptek, z tym że dotyczący reklamy aptek w kontekście leków refundowanych lub o identycznej nazwie do leku refundowanego, obowiązywał przed wejściem w życie nowelizacji ustawy….

Zakaz reklamy – programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe Wejście w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej, a z nią zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych, w sposób bezpośredni przełożyło się na dyskusję o programach lojalnościowych i tzw. kartach stałego pacjenta. Organizowanie lub udział aptek, jak i punktów aptecznych, w tego typu działalności ma na celu pozyskanie nowych lojalnych klientów oraz zatrzymanie dotychczasowych. Na…

Zakaz reklamy – wyroki

Elementem, wykorzystywanym przez apteki, a zakwestionowanym przez organy nadzorujące jest plakat reklamowy [Decyzja WIF we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015r. WIF-WR-I.8523.70.2014]. Jeden z plakatów, który został uznany za reklamujący aptekę i jej działalność zawierał komunikat: „Apteka (…) w najtańszej aptece”. Zawierał on informację o lokalizacji oraz numer telefonu. Poniżej tych elementów znajdowały się zdjęcia…

© All Right Reserved