Kategoria: Obsluga pacjenta

Zarządzanie Kategoriami w aptece

    Category management w aptece   Warunki rozwoju współczesnych aptek są coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. Równocześnie stawiają one coraz wyższe wymagania wobec zarządzania placówkami w kontekście planowania strategicznego. Konkurencyjny rynek oraz zmiany w prawie wymuszają podejmowanie działań, które mają przesądzać o możliwościach osiągania sukcesów i budowania przewagi na rynku. W sytuacji nasilonej konkurencji…

Tajemniczy pacjent w aptece

Analiza rynku – Mystery Shopping – tajemniczy klient   Wzrost znaczenia pacjenta w strategiach marketingowych współczesnych aptek znajduje wyraz w ciągle urozmaicanych i coraz bardziej wyrafinowanych badaniach opinii publicznej dotyczących oferowanych usług i podejścia do potrzeb klienta. Poziom satysfakcji z dokonanych zakupów i udzielonych porad lub usług, a także z całokształtu kontaktów z przedsiębiorstwem lub…

Emocje w aptece

Emocje a decyzje zakupowe pacjentów                 Kiedy decyzje zakupowe pacjentów są racjonalne, a kiedy staja się emocjonalne?                 Skuteczne kampanie marketingowe zawierają przede wszystkim słowa i obrazy, które mają zadanie precyzyjnie przemawiać do wiedzy i rozumu konsumenta. Ale coraz częściej autorzy reklam starają się odwoływać do uczuć i wyobraźni, co za tym idzie do emocji…

Konkurowanie na rynku aptek

Konkurowanie poprzez działania marketingowe   Warunki, które panują we współczesnym rynku aptek, wymuszają na osobach prowadzących apteki stosowanie nowych sposobów ich prowadzenia. Nasilająca się konkurencja sprawia, że dbałość o pacjenta i znajomość jego preferencji staje się kluczowa w osiągnięciu sukcesu na rynku. Potencjalny pacjent dokonuje wyboru apteki, w przekonaniu, iż wybrana placówka najlepiej zaspokoi jego…

Personel a satysfakcja pacjenta

Pracownicy apteki a zadowolenie pacjenta Poziom zadowolenia pacjentów z wizyty w naszej aptece jest w dużej mierze uzależniony od zaangażowania i profesjonalizmu pracowników pierwszego stołu. Ważne jest dążenie do ciągłego i systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji. Mam tu na myśli dokształcanie merytoryczne związane z najnowszymi osiągnięciami nauk farmaceutycznych ale także zdobywanie umiejętności miękkich związanych z komunikacją…

Promocje przykasowe

PROMOCJE PRZYKASOWE – PRODUKTY IMPULSOWE W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa stosują różnego rodzaju środki i metody zachęcenia konsumentów do zakupu oferowanych dóbr i usług. Tego typu zachowania wymusza sytuacja rynkowa i silna konkurencja w większości obszarów działalności gospodarczych. Jeśli chodzi o zwiększanie obrotu i zysków, przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele technik, które kreują wizerunek firmy oraz…

Sprzedaż komplementarna

  Sprzedaż komplementarna – jak się do niej przekonać? Ile razy spotkaliśmy się w naszej pracy z sugestia pracodawcy żeby do antybiotyku polecić dodatkowo probiotyk? Lub do saszetek na przeziębienie dodatkowo namówić pacjenta do kupna preparatu podnoszącego odporność? W jaki sposób reagujemy na tego typu namowy? Najczęściej spotykam się z odpowiedzią, że przecież nie będę…

Customer-based competition

Customer-based competition Organizacja działalności apteki i umiejscowienie w jej centrum pacjenta staje się sposobem na przewagę konkurencyjną na rynku. Wymaga to ciągłej i pogłębionej analizy sytuacji rynkowej, nie ograniczającej się wyłącznie do liczenia zysków z marży ale przede wszystkim do konsekwentnego analizowania i dostosowywania się do czynników, które zmieniają otaczające aptekę środowisko. Jednym z tych…

Strategie cen w aptece

Wyniki testu przeprowadzonego w 2006 roku przez dwóch naukowców: M. Bertini i L. Wathieu pokazują, że przy 10-procentowej podwyżce cen praktycznie skłonność do zakupu się zmieniała się znacząco. W aptece możemy śmiało podnieść ceny o kilka procent bez wpływu na wartość sprzedazy między innymi na preparatach mało istotnych lub okazjonalnych. Szczególnym przykładem mogą stać się…

Marketing MIX w aptece

Analizując działania marketingowe apteki, aby były one skuteczne, muszą być przemyślane, harmonijne, ale także uwzględniać wszystkie aspekty jej działalności. Korzystając z teorii marketingu i zarzadzania warto zwrócić uwagę na klasyfikację niektórych działań marketingowych według McCarthy’ego. Sklasyfikował on różne aspekty i działania marketingowe w tzw. MIX czterech głównych kategorii narzędzi marketingowych. W ten sposób powstała tak…

© All Right Reserved