Kategoria: Zakaz Reklamy

Receptura a marketing

  Poniżej przedstawiam artykuł, który ukazał się w Managerze Apteki w maju 2015r. Myślę, że nie stracił on na ważności, a receptura, zarówno pacjentom jak i aptece, może przynieść wiele korzyści. Zapraszam do lektury.   Dla niektórych prawny obowiązek posiadania i spełniania standardów pomieszczeń recepturowych jest jedynie nieuzasadnionym ekonomicznie generowaniem kosztów, dla innych – wykonywanie…

Reklama apteki na Facebooku

Reklama apteki w mediach społecznościowych Głośno o zakazie reklamy aptek słyszymy od 1.01.2012 roku kiedy to w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne. Jednak nie należy zapominać, że zakaz reklamy aptek, z tym że dotyczący reklamy aptek w kontekście leków refundowanych lub o identycznej nazwie do leku refundowanego, obowiązywał przed wejściem w życie nowelizacji ustawy….

Zakaz reklamy – programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe Wejście w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej, a z nią zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych, w sposób bezpośredni przełożyło się na dyskusję o programach lojalnościowych i tzw. kartach stałego pacjenta. Organizowanie lub udział aptek, jak i punktów aptecznych, w tego typu działalności ma na celu pozyskanie nowych lojalnych klientów oraz zatrzymanie dotychczasowych. Na…

Zakaz reklamy – wyroki

Elementem, wykorzystywanym przez apteki, a zakwestionowanym przez organy nadzorujące jest plakat reklamowy [Decyzja WIF we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015r. WIF-WR-I.8523.70.2014]. Jeden z plakatów, który został uznany za reklamujący aptekę i jej działalność zawierał komunikat: „Apteka (…) w najtańszej aptece”. Zawierał on informację o lokalizacji oraz numer telefonu. Poniżej tych elementów znajdowały się zdjęcia…

Reklama a Informacja

Reklama a Informacja

Reklama a informacja Jedna z pierwszych definicji reklamy, która pojawiła się w polskiej literaturze prawniczej, swoim zakresem obejmuje każdą wypowiedź zmierzającą do stymulowania zysków z obrotu towarów i usług. Dzieje się to zazwyczaj za pośrednictwem środków masowego przekazu, ale również za pomocą ogłoszeń ulicznych, druków, ulotek, itp. Pojęcie to, bezpośrednio lub pośrednio, odnosi się do…

CRM w Aptece

CRM Współcześnie istniejące apteki i punkty apteczne funkcjonują w środowisku charakteryzującym się niespotykaną do tej pory dynamiką, niestabilnością otoczenia rynkowego i zmiennością. Pojawiają się istotne modyfikacje zmuszające przedsiębiorstwa do zmiany wizji strategicznych i weryfikacji własnych strategii konkurencji. Do przemian tych można zaliczyć m. in. zakaz reklamy aptek, częste zmiany cen detalicznych na listach refundacyjnych, projekty…

Zarządzanie personelem – outrsoursing kadrowy

Zarządzanie personelem – outrsoursing kadrowy Strategia efektywnego zarządzania powinna być połączona bezpośrednio z misją i strategią przedsiębiorstwa nie zapominając o ekonomicznym znaczeniu prowadzenia działalności. Oznacza to w praktyce, iż zarządzanie zasobami ludzkimi powinno dotyczyć podstawowych decyzji jak i tych podejmowanych dalekosiężnie. Wszystkie decyzje podejmowane w kwestii pracowników powinny przynosić aptece ilościową i jakościową poprawę sytuacji…

© All Right Reserved