Kategoria: Zarządzanie apteką

Zarządzanie Kategoriami w aptece

    Category management w aptece   Warunki rozwoju współczesnych aptek są coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne. Równocześnie stawiają one coraz wyższe wymagania wobec zarządzania placówkami w kontekście planowania strategicznego. Konkurencyjny rynek oraz zmiany w prawie wymuszają podejmowanie działań, które mają przesądzać o możliwościach osiągania sukcesów i budowania przewagi na rynku. W sytuacji nasilonej konkurencji…

Tajemniczy pacjent w aptece

Analiza rynku – Mystery Shopping – tajemniczy klient   Wzrost znaczenia pacjenta w strategiach marketingowych współczesnych aptek znajduje wyraz w ciągle urozmaicanych i coraz bardziej wyrafinowanych badaniach opinii publicznej dotyczących oferowanych usług i podejścia do potrzeb klienta. Poziom satysfakcji z dokonanych zakupów i udzielonych porad lub usług, a także z całokształtu kontaktów z przedsiębiorstwem lub…

Pułapki cenowe w aptece

Pułapki cenowe w aptece Postrzeganie ceny przez pacjenta   Co wpływa na postrzeganie ceny danego produktu w kategoriach drogi czy tani? Niemożliwe jest zapamiętanie wszystkich cen leków w aptece, – ani przez pracowników, ani tym bardziej przez pacjentów. Jednak w większości pacjenci uważają, że są w stanie poprzez porównanie cen ocenić czy dana apteka jest…

Zakaz reklamy – programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe Wejście w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej, a z nią zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych, w sposób bezpośredni przełożyło się na dyskusję o programach lojalnościowych i tzw. kartach stałego pacjenta. Organizowanie lub udział aptek, jak i punktów aptecznych, w tego typu działalności ma na celu pozyskanie nowych lojalnych klientów oraz zatrzymanie dotychczasowych. Na…

Zakaz reklamy – wyroki

Elementem, wykorzystywanym przez apteki, a zakwestionowanym przez organy nadzorujące jest plakat reklamowy [Decyzja WIF we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015r. WIF-WR-I.8523.70.2014]. Jeden z plakatów, który został uznany za reklamujący aptekę i jej działalność zawierał komunikat: „Apteka (…) w najtańszej aptece”. Zawierał on informację o lokalizacji oraz numer telefonu. Poniżej tych elementów znajdowały się zdjęcia…

Promocje przykasowe

PROMOCJE PRZYKASOWE – PRODUKTY IMPULSOWE W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa stosują różnego rodzaju środki i metody zachęcenia konsumentów do zakupu oferowanych dóbr i usług. Tego typu zachowania wymusza sytuacja rynkowa i silna konkurencja w większości obszarów działalności gospodarczych. Jeśli chodzi o zwiększanie obrotu i zysków, przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele technik, które kreują wizerunek firmy oraz…

Sprzedaż komplementarna

  Sprzedaż komplementarna – jak się do niej przekonać? Ile razy spotkaliśmy się w naszej pracy z sugestia pracodawcy żeby do antybiotyku polecić dodatkowo probiotyk? Lub do saszetek na przeziębienie dodatkowo namówić pacjenta do kupna preparatu podnoszącego odporność? W jaki sposób reagujemy na tego typu namowy? Najczęściej spotykam się z odpowiedzią, że przecież nie będę…

Zarządzanie personelem w aptece

Zarządzanie personelem w aptece cz. 1 Efektywne zarządzanie personelem należy zacząć od zbudowania efektywnego zespołu pracowników. Osoba, która w aptece odpowiada za organizację pracy, powinna szczególnie zwracać uwagę na sposób bycia wszystkich pracowników, ponieważ od atmosfery panującej w aptece w dużej mierze zależy efektywność pracy i zadowolenie pacjentów. W pracy każdego farmaceuty liczą się zaufanie,…

Analiza rynku

Analiza rynku Wzrost znaczenia pacjenta w strategiach marketingowych współczesnych aptek znajduje wyraz w ciągle urozmaicanych i coraz bardziej wyrafinowanych badaniach opinii pacjentów dotyczących oferowanych w aptekach usług i podejścia do potrzeb pacjenta. Poziom satysfakcji z dokonanych w aptece zakupów i udzielonych porad, a także z całokształtu kontaktów z daną apteką ocenia się między innymi za…

© All Right Reserved