Marketing MIX w aptece

Analizując działania marketingowe apteki, aby były one skuteczne, muszą być przemyślane, harmonijne, ale także uwzględniać wszystkie aspekty jej działalności. Korzystając z teorii marketingu i zarzadzania warto zwrócić uwagę na klasyfikację niektórych działań marketingowych według McCarthy’ego. Sklasyfikował on różne aspekty i działania marketingowe w tzw. MIX czterech głównych kategorii narzędzi marketingowych. W ten sposób powstała tak zwana koncepcja 4P. product (produkt), price (cena), place (dystrybucja), promotion (promocja). Z tej koncepcji, która szeroko przedstawiona jest w Marketingu Kotlera bez dużych zmian możemy korzystać w codziennej pracy w aptece.
W związku z tym, że apteka jest przede wszystkim miejscem związanym z obsługą pacjenta i specjalistycznym doradztwem w celu zwiąkszenia satysfakcji pacjentów warto na zarządzanie marketingowe swojej apteki spojrzeć przez pryzmat każdego elementu marketingu mix 4P. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że pacjenci coraz częściej odkładają decyzję o zakupie do chwili bezpośredniego kontaktu z farmaceutą, a już na pewno do momentu kiedy znajdą się w aptece. Dlatego rozmowa pacjenta z farmaceutą jest sytuacja, w której wykorzystujemy wymieniane wcześniej składowe 4P.
Należy także uświadomić sobie, że w momencie, kiedy obowiązuje nas zakaz reklamy aptek, wszelkiego rodzaju działania marketingowe, które zachęcą pacjentów do wizyty w naszej placówce są na wagę złota, a wcielenie założeń 4P wymaga jedynie nakładu czasu w celu opracowania strategii. Takie czynniki jak product pleacment, opakowanie leku czy suplementu, asortyment, polityka cenowa i właściwe podejście do pacjenta zwiększają konkurencyjność.
W kolejnych artykułach postaram się przybliżyć jak poszczególne elementy marketingu mix 4P można wykorzystać na potrzeby apteki oraz jak koncepcję 4P rozwija się w koncepcję 7P.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© All Right Reserved