szkolenia

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń dla aptek

Szkolenie 1.

Temat szkolenia: Narzędzia Marketingu MIX w codziennej pracy w aptece

 

„Marketing jest sztuką tworzenia prawdziwej wartości dla klienta. Jest to sztuka pomagania klientom w osiąganiu zadowolenia.”

Philip Kotler, Marketing od A do Z. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004,

                                                                                                

Grupa docelowa: pracownicy „pierwszego stołu”, technicy farmaceutyczni, studenci wydziałów farmaceutycznych, właściciele i kierownicy aptek
Cel: Poprawa rentowności apteki poprzez świadome wdrażanie instrumentów marketingu. Teoretyczne podstawy tworzenia strategii marketingowych i praktyczne ich wykorzystanie w codziennej pracy farmaceuty w aptece.
Metody: zajęcia wykładowe, warsztatowe, analiza case study.
maksymalna ilość osób: 15
Czas trwania: 4-6h dostosowany do potrzeb grupy

Plan szkolenia

 1. Budowa strategii i planów marketingowych aptek, Marketing a wartość dla pacjenta, łańcuch wartości, holistyczna orientacja marketingu a wartość dla pacjenta, Koncepcja marketingu 4P i 7P
 2. 1P. Promotion – promocja – promocja osobista, reklama, public relations, merchandising,
 3. 2P. Price – cena – pricing behawioralny, komunikacja cen, strategie ustalania cen, metody prezentowania cen, formy płatności
 4. 3P. Place – dystrybucja – kanały dystrybucji, współpraca z producentami, z hurtowniami farmaceutycznymi, grupy zakupowe, logistyka,
 5. 4P. Product – produkt – cykl życia produktu, tożsamość marki, wykorzystanie wiedzy o produkcie podstawowym, produkcie rozszerzonym, skład, opakowanie, strategia opakowań, marketing producenta – merchandising producenta.
 6. 5P. People – ludzie- pracownicy apteki, pacjenci, kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, komunikacja zewnętrzna, wewnętrzna, relacje pracowników apteki z pacjentami, szkolenia, rozwój osobisty
 7. 6P. Process – proces świadczenia usługi, jakość obsługi pacjenta, zarządzanie oczekiwaniami pacjentów, analiza potrzeb pacjentów, farmaceuta w roli doradcy i konsultanta.
 8. 7P. Physical evidence – świadectwo materialne – czynniki kształtujące wyobrażenie o firmie, pozytywny wizerunek, siedziba i lokalizacja apteki, wygląd i estetyka, witryna internetowa, logo.

 

Prowadzący:  mgr farm. Marcin Jelonek, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

 

Szkolenie 2.

Temat szkolenia: Merchandising – teoria i praktyka w codziennej pracy farmaceuty

 

Grupa docelowa: pracownicy aptek tzw. „pierwszego stołu”, magistrowie farmacji, technicy farmaceutyczni, kierownicy aptek, właściciele aptek
Cel: Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze standardami merchandisingu, Jak zainteresować pacjentów, jak poprzez właściwą ekspozycję produktów wpłynąć na wzrost sprzedaży preparatów w aptece. Przez prowadzącego zostaną przedstawione czynniki, które w znaczący sposób wpływają na poprawę wizerunku apteki i ugruntowania jej pozycji na rynku,
Metody: zajęcia wykładowe, warsztatowe, analiza case study.
Słowa kluczowe: komunikacja z pacjentem, merchandsing producenta, narzędzia merchandisingu, Visual merchandising, strefa samoobsługowa,

Plan szkolenia

 1. Merchandisig, cele i definicje, umiejscowienie w koncepcji marketingu mix, zachowania kupującego, mapa półki, poziom wzroku, zasada środka, zainteresowanie klientów, efektywne wykorzystanie przestrzeni ekspedycji apteki,
 2. Praktyczne wykorzystanie zasad merchandisingu, złota zasada merchandisingu, zasada prawej strony, model AIDA, efektywne wykorzystanie półki, metoda 7 właściwych W, marketing sensoryczny, wykorzystanie barw, wykorzystanie światła,
 3. Komunikacja cenowa, POSM, promocje, merchandising producenta,
 4. Strefa samoobsługowa, strefa dermokosmetyków, marketing produktów luksusowych, efekt Veblena, zakupy pod wpływem impulsu, strefa przykasowa,

Prowadzący:  mgr farm. Marcin Jelonek, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

 

Szkolenie 3.

Temat szkolenia: Aktualne trendy w komunikacji z pacjentem – profesjonalny farmaceuta

 

Grupa docelowa: pracownicy aptek tzw. „pierwszego stołu”, magistrowie farmacji, technicy farmaceutyczni, kierownicy aptek, właściciele aptek
Cel: Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze standardami obsługi pacjenta, z budowaniem pozytywnych relacji przez pracowników apteki z pacjentem, rozpoznaniem potrzeb pacjentów, świadoma analiza czynników kształtujących relację na linii farmaceuta – pacjent, trening głównych elementów procesu sprzedaży i aktywna sprzedaż wybranych preparatów, jak zbudować dobre pierwsze wrażenie i skutecznie komunikować się w biznesie?,
Metody: zajęcia wykładowe, warsztatowe, analiza case study.
Słowa kluczowe: kadra kierownicza, kierownik apteki, zarządzanie personelem, kapitał ludzki, obsługa pacjenta, opieka farmaceutyczna, komunikacja z pacjentem,

Plan szkolenia

 1. Idealny proces obsługi pacjenta w kontekście elementów marketingu mix 4P – 4C, (przywitanie, rozpoznanie potrzeb, prezentacja oferty, budowa relacji), model AIDA, skuteczna komunikacja interpersonalna z pacjentem, wybór kanałów komunikacji, wartość dodana, rekomendacje, czy istnieją typy pacjentów? Czy istnieje tzw. „trudny pacjent”?
 2. Zarządzanie relacjami z pacjentem – nowe trendy – Customer Relationship Management – CRM, Partner Relationship Management PMR, sprzedaż komplementarna (cross-selling), up-selling, sprzedaż impulsowa,
 3. Czynniki wpływające na decyzje zakupowe pacjentów, koncepcja wywierania wpływu wg Cialdiniego, czynniki kulturowe, społeczne, osobiste, piramida potrzeb Maslowa, minimalizacja dysonansu pozakupowego, kluczowe elementy mechandisingu wpływające na podejmowanie decyzji przez pacjenta.
 4. Badania marketingowe, ich analiza i wnioski, które może wykorzystać w codziennej pracy, tworzenie ankiet, badanie – tajemniczy pacjent, badania satysfakcji i preferencji pacjentów,

Prowadzący:  mgr farm. Marcin Jelonek, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Szkolenie 4.

Temat: Strategie cen w aptece oraz racjonalne zarządzanie magazynem aptecznym

 

Grupa docelowa: właściciele, kierownicy aptek ogólnodostępnych, managerowie aptek, osoby, które w przyszłości będą pełniły stanowiska kierownicze w aptekach, pracownicy aptek, pracownicy pierwszego stołu.
Cel: Zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na ustalanie cen w aptece, poznanie procesu strategii cenowych, zarządzanie cenami i sposoby ich komunikowania, zdobywanie umiejętności zarządzania magazynem aptecznym, kontrola rotacji magazynu.
Metody: zajęcia wykładowe, warsztatowe, analiza case study.
Słowa kluczowe: kadra kierownicza, kierownik apteki, zarządzanie personelem, kapitał ludzki, strategie cen, magazyn apteczny, kategoryzacja magazynu.

Plan szkolenia

 1. Strategie cen
 • Cena jako element koncepcji marketingu MIX, strategie cenowe, metody ustalania cen, cena w świetle ekonomii behawioralnej,
 • Rozdawanie za darmo? Polityka cenowa apteki a psychologia pacjenta, określenie popytu, szacowanie kosztów, elastyczność cenowa popytu
 • Wybór metody ustalania ceny, wybór ceny końcowej, rabaty, opusty cenowe, bonifikaty, ceny promocyjne, inicjowanie zmian cen i reagowanie na nie,
 1. Zarządzanie magazynem
 • Cykl życia produktu, wprowadzanie nowych leków i suplementów na rynek – reakcja apteki,
 • Kategoryzacja magazynu, grupy asortymentowe, segmentacja pajcentów
 • Marki premium, marki luksusowe, marki własne, stany magazynowe, asortyment apteki, elementy merchandisingu apteki oraz merchandisingu producenta
 • Rotacja magazynu, leki zalegające, leki terminujące się.

Prowadzący:  mgr farm. Marcin Jelonek, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

 

Szkolenie 5.

Temat: Zarządzanie strategiczne apteką – rola kadry zarządzającej

Proces ciągłego, systematycznego podejmowania i wdrażania decyzji, mający na celu osiąganie długoterminowych celów danej organizacji oraz dopasowywanie jej zasobów i zakresu działania do zmian zachodzących w jej środowisku zewnętrznym.

na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, Warszawa 1999
Grupa docelowa: właściciele, kierownicy aptek ogólnodostępnych, managerowie aptek, osoby, które w przyszłości będą pełniły stanowiska kierownicze w aptekach.
Cel: Dla osób zarządzających apteką dbanie o rozwój intelektualny i zawodowy pracowników, tworzących kapitał ludzki, uzyskało status zadania strategicznego. Jeżeli apteka chce zatrzymać pracowników i utrzymać ich zaangażowanie na odpowiednim poziomie, kapitał ludzki musi podlegać rozwojowi. Celem szkolenia jest przedstawienie roli kadry zarządzającej, w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa i realizacji celów strategicznych apteki oraz zapoznanie z ekonomicznym aspektem powadzenia przedsiębiorstwa.
Metody: zajęcia wykładowe, warsztatowe, analiza case study.
Słowa kluczowe: kadra kierownicza, kierownik apteki, zarządzanie personelem, kapitał ludzki, szkolenia, system szkoleń w aptece.

Plan szkolenia

 1. Właściciel apteki, manager i kierownik apteki – lider zespołu
 2. Dostarczanie wyników biznesowych, realizacja celów, omówienie etapów planowania i wyznaczania celów, podejmowanie decyzji, myślenie procesowe w trakcie zarządzania strategicznego, uwarunkowania prawne – względy formalne.
 3. Proces rekrutacji pracowników apteki, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz rekrutacyjny, personel – motywowanie, stawianie zadań i wpieranie w ich realizacji, ocena i przedstawienie kierunków rozwoju, ocena jakości pracy pracowników – korzyści,
 4. Komunikacja wewnątrz apteki jako przedsiębiorstwa, komunikacja werbalna i niewerbalna w pracy kadry zarządzającej.
 5. Ekonomiczna strona prowadzenia działalności gospodarczej, prawo popytu, prawo podaży, zarzadzanie finansami apteki, zysk netto, kapitał obrotowy, aktywa, pasywa, koszty stałe, koszty zmienne, marże apteczne, formy organizacyjne aptek – spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
 6. Badania marketingowe, analiza otoczenia apteki, analiza SWOT, model Pięciu Sił Portera, analiza czynników konkurencji

Prowadzący:  mgr farm. Marcin Jelonek, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

 

© All Right Reserved