Tag: Marketing MIX

Zakaz reklamy – wyroki

Elementem, wykorzystywanym przez apteki, a zakwestionowanym przez organy nadzorujące jest plakat reklamowy [Decyzja WIF we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2015r. WIF-WR-I.8523.70.2014]. Jeden z plakatów, który został uznany za reklamujący aptekę i jej działalność zawierał komunikat: „Apteka (…) w najtańszej aptece”. Zawierał on informację o lokalizacji oraz numer telefonu. Poniżej tych elementów znajdowały się zdjęcia…

Reklama a Informacja

Reklama a Informacja

Reklama a informacja Jedna z pierwszych definicji reklamy, która pojawiła się w polskiej literaturze prawniczej, swoim zakresem obejmuje każdą wypowiedź zmierzającą do stymulowania zysków z obrotu towarów i usług. Dzieje się to zazwyczaj za pośrednictwem środków masowego przekazu, ale również za pomocą ogłoszeń ulicznych, druków, ulotek, itp. Pojęcie to, bezpośrednio lub pośrednio, odnosi się do…

Promocje przykasowe

PROMOCJE PRZYKASOWE – PRODUKTY IMPULSOWE W gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa stosują różnego rodzaju środki i metody zachęcenia konsumentów do zakupu oferowanych dóbr i usług. Tego typu zachowania wymusza sytuacja rynkowa i silna konkurencja w większości obszarów działalności gospodarczych. Jeśli chodzi o zwiększanie obrotu i zysków, przedsiębiorstwa mają do dyspozycji wiele technik, które kreują wizerunek firmy oraz…

Sprzedaż komplementarna

  Sprzedaż komplementarna – jak się do niej przekonać? Ile razy spotkaliśmy się w naszej pracy z sugestia pracodawcy żeby do antybiotyku polecić dodatkowo probiotyk? Lub do saszetek na przeziębienie dodatkowo namówić pacjenta do kupna preparatu podnoszącego odporność? W jaki sposób reagujemy na tego typu namowy? Najczęściej spotykam się z odpowiedzią, że przecież nie będę…

© All Right Reserved