Reklama apteki na Facebooku

Reklama apteki w mediach społecznościowych

Głośno o zakazie reklamy aptek słyszymy od 1.01.2012 roku kiedy to w życie weszła nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne. Jednak nie należy zapominać, że zakaz reklamy aptek, z tym że dotyczący reklamy aptek w kontekście leków refundowanych lub o identycznej nazwie do leku refundowanego, obowiązywał przed wejściem w życie nowelizacji ustawy. Według jednego z wyroków sądów „za reklamę działalności apteki należy uznać, każde działanie skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych, wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece” [wyrok WSA w Warszawie z 14 maja 2008r. sygn. Akt VII SA/Wa 2215/07]. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 2008 roku wyraźnie zaznacza, że „reklamą działalności apteki jest każde działanie, każda jej działalność niezależnie od formy i metody jej przeprowadzenia oraz użytych do jej realizacji środków, jeśli celem tej działalności jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych w danej aptece lub punkcie aptecznym” [wyrok WSA w Warszawie z dn. 22 listopada 2007r. sygn. VII SA/Wa 1661/07]. Głos w sprawie zakazu reklamy omawianych działalności zabrał również Sąd Najwyższy w 2006 roku. Według jego wyroku „reklamą jest każda wypowiedź skierowana do potencjalnych konsumentów, odnosząca się do towarów, usług, a także przedsiębiorcy oferującego towary lub usługę, mająca na celu zachęcenie, skłonienie adresatów do nabywania towarów lub korzystania z usług” [wyrok SN z 26 stycznia 2006r. sygn akt. V CSK 83/05].

W wyrokach publikowanych przez Sądy Wojewódzkie i Administracyjne mamy najczęściej do czynienia z interpretacją zakazu reklamy aptek w kontekście komunikacji z pacjentem, która jest prowadzona metodami tradycyjnymi. Jednak od pewnego czasu Inspektoraty Farmaceutyczne interesują się szerzej reklamą aptek w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych. Brak jasnego orzecznictwa w tej sprawie, sprawia, że nie mamy do końca pewności co może być uznane za nielegalna reklamę w tym medium. Po publikacji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego decyzji Nr 4/REKL/2016 okazuje się, że działalność apteki na Facebooku jest nie do końca zgodna z obowiązującym prawem.


Analizując zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie, organ wydający decyzję stwierdził, że na portalu internetowym publikowano treści zachęcające do dokonania zakupów opisywanych produktów. W odczuciu Inspektora prowadzone przez aptekę działania miały na celu przyciągnięcie potencjalnych pacjentów i zachęcanie ich do dokonywania zakupów, a tym samym miały prowadzić do wzrostu obrotów apteki. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi uznał, iż treści zamieszczane na portalu naruszają zapis art. 94a ust 1. Prawa farmaceutycznego, czyli stanowią formę zakazanej reklamy aptek i ich działalności. Według utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych reklamą apteki jest każde jej działanie, które skierowane jest do publicznej wiadomości mające na celu zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych w niej oferowanych. W uzasadnieniu do decyzji stwierdzono, że niezależnie od formy i metody prowadzenia reklamy oraz użytych do jej realizacji środków, reklamą jest każde działanie, które zachęca do nabycia oferowanych produktów. W tym samym uzasadnieniu zaznaczono, że profil apteki na portalu społecznościowym Facebook był powszechnie dostępny dla nieokreślonej liczby użytkowników internetu, zatem apteka mogła za jego pośrednictwem zdobywać stałych oraz pozyskiwać potencjalnych nowych klientów. Zdaniem organu wydającego decyzję w tej sprawie, działanie apteki stanowiło zachętę do dokonywania zakupów a tym samym istotnie mogło mieć wpływ na zwiększenie sprzedaży.

Z przedstawionej decyzji można wyciągnąć wniosek, że każda komunikacja, która odnosi się do asortymentu, cen, rabatów jak i promocji, jeżeli da się ją odnieść do konkretnej placówki może być uznana z dużym prawdopodobieństwem za zakazaną. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że organy inspekcji farmaceutycznej kwestionowały samo posiadanie strony internetowej w przypadku aptek nie prowadzących wysyłkowej sprzedaży leków, jeżeli na stronie tej zamieszczane są informacje, które nie są danymi o lokalizacji i godzinach otwarcia apteki.


W tym miejscu należałoby się zastanowić nad działaniami, które nie są bezpośrednio zorientowane na sprzedaż, ale nigdy nie wiadomo jak zareagują organy sprawujące kontrolę, ponieważ brak jeszcze ugruntowanego orzecznictwa w tej sprawie. Dotychczasowe wyroki świadczą o tym, że należy być bardzo ostrożnym w tej materii.  W moim odczuciu apteka, która powinna być źródłem fachowej informacji o leku dla pacjenta, jeśli prowadzi stronę internetową, powinna skupić się na przekazywaniu za jej pomocą treści związanych z ochroną zdrowia i szeroko rozumianą profilaktyką oraz opieką farmaceutyczną. Na każdym etapie tworzenia treści należy w szczególności zwracać uwagę, aby nie dotyczyły one apteki ani jej produktów i promocji z nimi związanych. Mimo wszystko, starania podjęte przez aptekę, mogą być zakwestionowane.

Related Posts

3 Replies to “Reklama apteki na Facebooku”

  1. Panie Marcinie jak zawsze niezwykle szczegółowe podejście do tematu. Bardzo przydatne informacje dla każdego managera i kierownika apteki. Czekam na kolejne artykuły i pozdrawiam.

    1. Dziekuję za miłe słowa i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym szkoleniu w Poznaniu. serdecznie zapraszam, Pozdrawiam

  2. Dużo klarownych informacji,dobrze rozwinięty wątek, a informacje bardzo przydatne.
    Dziękuje Panie Marcinie!

    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© All Right Reserved