Analiza rynku

Analiza rynku

Wzrost znaczenia pacjenta w strategiach marketingowych współczesnych aptek znajduje wyraz w ciągle urozmaicanych i coraz bardziej wyrafinowanych badaniach opinii pacjentów dotyczących oferowanych w aptekach usług i podejścia do potrzeb pacjenta. Poziom satysfakcji z dokonanych w aptece zakupów i udzielonych porad, a także z całokształtu kontaktów z daną apteką ocenia się między innymi za pomocą badania typy mystery shopping (metoda tajemniczego klienta), które coraz częściej stają się narzędziem sieci aptek. Badanie to inaczej określane jako ghost shopping, polega na zbieraniu opinii o aptece, jej mocnych i słabych stronach, sposobie i procedurach obsługi przez specjalnie do tego celu wynajętych pracowników firmy np. outsourcingowej. Osoby te udają potencjalnych pacjentów, aranżują określone sytuacje, dzięki którym mogą ocenić reakcje personelu pierwszego stołu, jakość obsługi oraz wrażliwość pracowników apteki na hipotetyczne problemy. Takie badania dostarczają wielu cennych informacji, które można wykorzystać w celu poprawy jakości obsługi i zwiększenia poziomu satysfakcji pacjenta. Do innych tego typu rozwiązań należy zaliczyć analizę poziomu utraty klientów (customer defection rate)oraz badania zadowolenia konsumentów (cystomer satisfaction research). Wszystkie omówione działania mają zdiagnozować słabe punkty w funkcjonowaniu placówki, co w rezultacie pozwala lepiej dopasować ofertę placówki do oczekiwań pacjentów.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© All Right Reserved