Zarządzanie personelem w aptece

Zarządzanie personelem w aptece cz. 1

Efektywne zarządzanie personelem należy zacząć od zbudowania efektywnego zespołu pracowników. Osoba, która w aptece odpowiada za organizację pracy, powinna szczególnie zwracać uwagę na sposób bycia wszystkich pracowników, ponieważ od atmosfery panującej w aptece w dużej mierze zależy efektywność pracy i zadowolenie pacjentów.

W pracy każdego farmaceuty liczą się zaufanie, wiarygodność i koncentracja uwagi na sprawach pacjentów. Jednak jeśli w zespole pracownicy nie czują się w aptece komfortowo, nie ma dobrej atmosfery okazuje się, że efektywność pracy spada. Tak zwana dobra atmosfera w pracy może przejawiać się w dobrych relacjach z kierownikiem, z innymi współpracownikami. Może być także spowodowana wspólnym dążeniem do wyznaczonego celu lub możliwością wyrażania własnej opinii na każdy temat. Ważne aby ta tak zwana dobra atmosfera nie przerodziła się w brak poczucia pracy i nieograniczonej swobody. Nad kontrolą takich zachowań powinien stać na straży kierownik apteki lub manager, ewentualnie osoba odpowiedzialna za zmianę. Pozytywny nastrój w aptece pomiędzy pracownikami jest przede wszystkim efektem przestrzegania opracowanych i przyjętych norm i zasad, a nie powinien stawać się celem samym w sobie. Zarządzanie pozytywna atmosferą w aptece powinno być wypadkową indywidualnego podejścia do każdego z pracowników. Każda osoba ma inny charakter, ktoś może być introwertykiem, ekstrawertykiem, bardziej lub mniej skrytą osobą dlatego pomocne w zarządzaniu staje się podstawowa znajomość zasad komunikacji interpersonalnej.

Istotnym elementem w efektywnym zarządzaniu kadrami pracowniczymi jest niewątpliwie  komunikacja. Jest ona procesem wzajemnej wymiany emocji, informacji, budowania relacji z pracownikiem i porozumienia. Jest to oczywiście proces dwustronny, a zatem uzależniony od zaangażowania i starań obydwu stron. Kierownicy, managerowie jak i pracownicy apteki, aby proces komunikacji zachodził bez zakłóceń muszą słuchać, obserwować a przede wszystkim jasno się wyrażać w kwestiach dotyczących organizacji pracy placówki. Bez skutecznej komunikacji, żaden system zarządzania nie ma racji bycia. Jednym z najczęściej popełnianych przez kierowników apteki błędów jest skupianie się na tym, co mają przekazać. Wyrażają płynnie słowami zadania do realizacji, często kończąc pytaniem „czy wszystko jasne?”. Odpowiedź pracownika najczęściej jest twierdząca. W takim momencie zostaje on sam z natłokiem informacji i pytaniami, których nie miał okazji zadać. Jest to typowy obraz komunikacji jednostronnej. Nie pozwalając pracownikowi wyrazić swojej opinii osoba delegująca zadanie nie ma informacji o tym, czy komunikat został dobrze odebrany. Przyczyną jednostronnego komunikatu jest m. in. założenie, że odbiorca wie tyle samo co kierownik lub, że jeżeli odbiorca nie zrozumie którejś z kwestii zapyta. Jednostronna komunikacja pozwala przekazać informacje bardzo szybko ale też bardzo nieskutecznie. Komunikat taki należy powtórzyć a więc oszczędność czasu jest tutaj złudna. Jedynym skutecznym rodzajem komunikatu jest komunikat dwustronny, w którym kierownik lub manager apteki przekazuje informacje, ale jednocześnie obserwuje reakcje pracownika. Zachowanie pracownika w trakcie rozmowy może być sygnałem, że coś jest nie jasne. Ważny w trakcie komunikacji jest dialog, dzięki któremu żadna ze stron nie powinna wyraźnie czuć się nadawcą lub odbiorcą. Obydwie strony współpracując starają się wspólnie rozwiązać problem.

Celem zarządzania kadrą pracowników jest najogólniej przyczynianie się do uzyskania przez aptekę przewagi konkurencyjnej, osiągnięcia sukcesu na rynku aptecznym. Dzięki zatrudnionym w niej personelowi placówka może wypełniać nałożoną na nią misję ochrony zdrowia. Zarządzanie kapitałem ludzkim w aptece coraz częściej zyskuje wymiar i  znaczenie strategiczne. Jednoczesne uwzględnianie tych elementów w kontekście zarządzania kadrami pozwala mówić o strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim.  Definiuje się go jako „spójną konfigurację działań obejmujących wytyczanie długofalowych celów, formułowanie zasad, planów i programów działania ukierunkowanych na tworzenie oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego organizacji, gwarantującego osiąganie i utrzymanie przez nią przewagi konkurencyjnej”.  Myślenie strategiczne jest jednym z najbardziej istotnych składowych zarządzania personelem.

Related Posts

One Reply to “Zarządzanie personelem w aptece”

  1. Miło się czyta takie artykuły i muszę się zgodzić w 100% jeśli zespół nie jest zgrany to niestety, ale sukcesu nie zobaczymy na naszym horyzoncie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© All Right Reserved